KONTAKT: fax/ tel. 75 717 22 06   tel. 75 717 30 55     ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba        e-mail: lo_szklarska@wp.pl
Dzisiaj jest   , witamy  internautów na stronie szkolnej
 M E N U  GŁÓWNE
 strona startowa
 wydarzenia
 o szkole
 kontakt
 Liceum
Szkoła Podstawowa
 nauka
 sport
 kultura
 LO-zetka  on-line
 materiały do przedmiotów

II N N E
L I N K I

Stowarzyszenie "PUCH OSTU" 

 Szklarska Poręba -strona oficjalna miasta

 Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

Politechnika Wrocławska w Jeleniej Górze

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

Akademia Ekonomiczna w Jeleniej Górze

Politechnika Wrocławska  we Wrocławiu

Klub MKS Karkonosze w Jeleniej Górze
   

Rekrutacja do projektu

Biofeedback

harmonogram rekrutacji do warsztatów  biofeedback

regulamin rekrutacji i udziału w treningach

załącznik nr 1 - karta zgłoszenia

załącznik nr 2 - oświadczenie  rodzica/opiekunaPozostałe warsztaty

harmonogram rekrutacji do pozostałych warsztatów

regulamin rekrutacji


Program stypendialny

harmonogram rekrutacji do programu stypendialnego

regulamin programu stypendialnego

załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium

załącznik nr 2 - deklaracja uczestnictwa w Projekcie

załącznik nr 3 - Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z realizacji IPREU

załącznik nr 5 - Umowa stypendialna

załącznik nr 6 - Zgoda na pełnienie funkcji opiekuna stypendysty

załącznik nr7- Oświadczenie o realizacji projektu przez ucznia klasy  III LO i LOMS


Deklaracje

deklaracja dla ucznia LO  i LOMS  

deklaracja dla ucznia szkoły podstawowej  

Kontakt Koordynator projektu
p. Krystyna Makles
tel. 509229082

Biuro projektu

ZSOiMS Szklarska Poręba
ul. Obrońców Pokoju 17

II piętro, pokój 209

Specjalista ds.informacji i promocji:
p. Weronika Pokój-Koszela

tel. 75 717 22 06


kontakt: fax/tel. 75 717 22 06 , tel. 75 717 30 55   e-mail: lo_szklarska@wp.pl    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba    admin:  mdymarski@wp.pl