strona g³ówna
powrót  >> sport
     

Zestawienie  medalowe  przygotowane na jubileusz SMS i dalej uzupe³niane

10 lat Szko³y Mistrzostwa Sportowego  1997/98 -2007/08

(wg danych ze zbieranych przez siebie informacji   wykona³  M.Dymarski)

Wszelkie nie¶cis³o¶ci i braki prosimy zg³aszaę na adres  mdymarski@wp.pl

 

powrót  >>  zestawienie jubileuszowe - wcze¶niejsze roczniki  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

biathlon - juniorzy m³odsi, juniorzy i seniorzy

Absolwenci :  20092010 | 2011 | 2012 | 2013 |2014 |  | | |

  

nasi uczniowie, którzy w trakcie nauki zmienili szko³ź

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

obecni uczniowie

Patrycja Rutecka
2014 3 sprint na rolkach Mistrzostwa Polski Juniorów M³. - lato

Robert  Szczepaniak
2014 2 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów M³. - lato

Natalia Taterka
2014 3 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów M³. - lato

Olga Fischer
2014 3 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów M³.- lato


Agata Grabowska
2014 3 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów M³.- lato

Natalia Grucha³a
2014 3 sprint Mistrzostwa Polski Juniorów M³.- lato


Rus³an  Savchyn   
2013 3 sprint Mistrzostwa Polski Juniorów M³. - lato
2013 3 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów M³. - lato

Kamil Baryczka 
2013 3 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów M³. - lato

Maciej Wojda 
2013 3 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów M³. - lato
absolwenci 2014     góra strony

£ukasz Pancerz

2013 2 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów - zima
2012 3 sztafeta Mistrzostwa Polski Seniorów - zima
2012 3 dochodzenie Mistrz. Polski na rolkach - lato
2012 3 sprint Mistrz. Polski na rolkach - lato

Mariusz Wtorek

2013 1 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów M³. - lato
2012 2 sztafeta Mistrzostwa Polski Seniorów - zima

Martyna Piech

2014 2 sprint Mistrzostwa Polski Juniorów - lato
2013 1 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów M³. - lato
2013 2 sztafeta XIX Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2012 3 sztafeta XVIII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2012 2 indywidualnie XVIII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima

Natalia Baczyńska

2013 1 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów M³. - lato
2013 2 sztafeta XIX Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima

Katarzyna Wo³oszyn

2015 3 indywidualnie Mistrzostwa Polski Juniorów
2015 3 na dochodzenie Mistrzostwa Polski Juniorów
2015 3 sprint  Mistrzostwa Polski Juniorów
2014 3 sprint na rolkach Mistrzostwa Polski Juniorów - lato
2014 3 bieg masowy Mistrzostwa Polski Juniorów - lato
2013 1 sprint Mistrzostwa Polski Juniorów M³. - lato
2013 2 indywidualnie Mistrzostwa Polski Juniorów M³. - lato
2013 1 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów M³. - lato
2013 2 sztafeta XIX Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima

Kinga Kubicka

2014 3 sprint Mistrzostwa Polski Juniorów - latoabsolwenci 2013     góra strony
Pawe³ Cichocki

2013 1 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów- zima

Marcelina Stadnik

2012
3
sztafeta XVIII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2011 2 sztafeta XVII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima

Urszula Æyga³o

2012 3 sztafeta XVIII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2011 3 sztafeta XVII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zimaabsolwenci 2012     góra strony

Ewa Buchla    
w 2011 udzia³  w  Mistrzostwa ¦wiata Juniorów - zima

2013 2 indywidualnie Mistrzostwa Polski Juniorów - lato
2013 2 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów - zima
2012
3
sztafeta XVIII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2011 2 indywidualnie Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato
2011 2 sztafeta Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato
2011 2 sztafeta XVII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2010 2 sprint Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato

Aneta Po³udniak

2012 3 sztafeta XVIII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2011 3 sztafeta XVII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima

Paulina Lechowska

2012 2 sztafeta XVIII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2011 2 sztafeta XVII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima

Jadwiga Wijas

2012 3 sztafeta XVIII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2011 2 sztafeta Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato
2011 3 sztafeta XVII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2010 2 bieg po¶cigowy Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato
2010 2 sztafeta XVI Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima

Iga Kordasiewicz
2013 2 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów - zima
2012 2 sztafeta Mistrzostwa Polski Seniorów - zima
2012 2 sztafeta XVIII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2011 2 bieg po¶ciogowy Mistrzostwa Polski na nartorolkach
2011 2 sztafeta Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato
2011 2 indywidualnie XVII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2011 2 sztafeta XVII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2010 2 sztafeta XVI Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima

Pawe³ Lech

2013 3 sztafeta Mistrzostwa Polski Jun. - lato
2013 3 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów - zima
2012 3 sztafeta XVIII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2011 3 sprint Mistrzostwa Polski na nartorolkach
2011 3 sztafeta Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato

Dawid Makówka

2011 3 sztafeta Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato


absolwenci 2011     góra strony


Mateusz  Zawó³
 

2013 2 bieg po¶cigowy Mistrzostwa Polski na nartorolkach
2013 2 sprint Mistrzostwa Polski Juniorów - lato
2013 1 indywidualnie Mistrzostwa Polski Juniorów -  lato
2013 1 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów -  lato
2013 1 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów- zima
2013 1 indywidualnie Mistrzostwa Polski Juniorów - zima
2013 2 bieg po¶cigowy Mistrzostwa Polski Juniorów - zima
2013 3 sprint Mistrzostwa Polski Juniorów - zima
2012 3 sztafeta XVIII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2012 1 indywidualnie XVIII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2012 1 bieg po¶cigowy XVIII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2012 1 sprint XVIII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2011 3 bieg po¶cigowy Mistrzostwa Polski na nartorolkach
2011 1 sztafeta Mistrzostwa Polski Jun. -  lato
2010 1 indywidualnie Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato
2010 1 sprint Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato
2010 1 bieg po¶cigowy Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato
2010 2 sztafeta mieszana Mistrzostwa Europy Juniorów  - lato
2010 1 indywidualnie XVI Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2010 2 bieg po¶cigowy XVI Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2010 3 sztafeta XVI Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2009 2 sprint Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato
2009 1 bieg po¶cigowy Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato
2009 1 sztafeta Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato
2009 2 sztafeta XV Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2008 2 sztafeta XIV Ogólnopolska Olimpiada M³. - lato
2008 3 sztafeta XIV Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima

Dariusz Krajewski    
w 2013 udzia³  w  Mistrzostwa ¦wiata Juniorów - zima

2013 3 bieg po¶cigowy Mistrzostwa Polski na nartorolkach
2013 3 sprint Mistrzostwa Polski na nartorolkach
2013 3 indywidualnie Mistrzostwa Polski Juniorów - lato
2013 1 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów - lato
2013 1 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów - zima
2012 3 sztafeta XVIII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2011 1 sztafeta Mistrzostwa Polski Jun. -  lato
2010 2 sprint Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato
2010 2 bieg po¶cigowy Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato
2010 2 indywidualnie XVI Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2010 3 sztafeta XVI Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2009 1 sprint Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato
2009 3 bieg po¶cigowy Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato
2009 1 sztafeta Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato

Aleksander Piech

2013 3 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów -  lato
2013 3 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów -  zima
2010 2 sztafeta XVI Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima

Kamila Buchla

2013 2 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów - zima
2012 2 sztafeta Mistrzostwa Polski Seniorów - zima
2012 2 sztafeta XVIII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2011 3 sztafeta Mistrzostwa Polski Jun. -  lato
2010 2 sprint XVI Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2010 2 sztafeta XVI Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima

Katarzyna Mokrzycka

2010 3 sztafeta XVI Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima

Izabela Malinowska

2010 3 sztafeta XVI Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima

Dorota Wojda

2011 3 sztafeta Mistrzostwa Polski Jun. -  lato

Andrzej  Witek

2013 1 sprint Mistrzostwa Polski Jun. -  lato
2013 1 sztafeta Mistrzostwa Polski Jun. -  lato
2011 1 sztafeta Mistrzostwa Polski Jun. -  latoabsolwenci 2010    
góra strony

Emil Wolski


2009 2 sztafeta XV Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2008 2 indywidualnie XIV Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2008 3 sztafeta XIV Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
absolwenci 2009        góra strony

Mateusz Matusik   w 2008 uczestnik zawodów Nadziei Olimpijskich

2009 1 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów - zima
2008 3 indywidualnie XIV Ogólnopolska Olimpiada M³. - lato
2008 1 indywidualnie XIV Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2008 3 sprint XIV Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2008 1 bieg po¶cigowy XIV Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2008 2 sztafeta XIV Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2007 1 sztafeta XIII Ogólnopolska Olimpiada M³. - lato
2007 3 sztafeta XIII Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima

Micha³ Wojtas

2008 2 sztafeta XIV Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima


Izabela Pedyk

2009 2 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów - lato
2009 2 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów - zima


Aleksandra Lampart

2009 2 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów - lato
2009 2 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów - zima


Dominika Wojda

2011 3 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów - lato
2009 2 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów - lato
2009 2 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów - zima

Milena Kochanowska

2009 3 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów - lato

nasi uczniowie, którzy w trakcie nauki zmienili szko³ź      góra strony

Micha³ Maresz

2011 3 sztafeta Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato

Grzegorz Korzeń   w 2008 uczestnik zawodów Nadziei Olimpijskich

2010 2 sprint Mistrzostwa Polski Juniorów - lato
2010 3 indywidualnie Mistrzostwa Polski Juniorów - lato
2009 1 sztafeta Mistrzostwa Polski Jun. m³ - lato
2009 2 sztafeta XV Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2008 3 sztafeta XIV Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima

Adam Steckiewicz


2008 1 bieg po¶cigowy Ogólnopolska Olimpiada M³. - lato
2008 2 sztafeta Ogólnopolska Olimpiada M³. - lato

Joanna Musielska

2003 3 sztafeta Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2002 3 sztafeta Ogólnopolska Olimpiada M³. - lato
2002 2 sprint Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2002 3 bieg po¶cigowy Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
2002 3 sztafeta Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
udzia³ MIstrzostwa ¦wiata Juniorów M³. 

Krystian Gwa³t

2002 3 sztafeta Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima

£ukasz Pociecha

1999 2 sztafeta Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
1999 3 sprint Ogólnopolska Olimpiada M³. - lato

Sylwester Kulig


udzia³
Mistrzostwa Europy
udzia³ Mistrzostwa ¦wiata Armii
2006 1 sztafeta Mistrzostwa Polski Seniorów
2004 3 sprint M³odzieæowe Mistrzostwa Polski - zima
2004 2 bieg po¶cigowy M³odzieæowe Mistrzostwa Polski - zima
2003 1 indywidualnie Mistrzostwa Polski Seniorów
2003 3 sprint Mistrzostwa Polski Seniorów
2003 1 indywidualnie M³odzieæowe Mistrzostwa Polski - zima
2003 2 indywidualnie M³odzieæowe Mistrzostwa Polski - zima
2003 2 sprint M³odzieæowe Mistrzostwa Polski - zima
2003 2 bieg po¶cigowy M³odzieæowe Mistrzostwa Polski - zima
2002 3 indywidualnie M³odzieæowe Mistrzostwa Polski - zima
2002 1 sprint M³odzieæowe Mistrzostwa Polski - zima
2002 1 bieg po¶cigowy M³odzieæowe Mistrzostwa Polski - zima
2001 1 bieg po¶cigowy Mistrzostwa Polski Juniorów
2001 2 sztafeta Mistrzostwa Polski Juniorów
2001 2 sztafeta Mistrzostwa Europy Juniorów
2000 2 sprint Mistrzostwa Polski Juniorów
2000 1 bieg po¶cigowy Mistrzostwa Polski Juniorów
1998 1 sztafeta Ogólnopolska Olimpiada M³. - lato
1998 3 sprint Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
1998 1 indywidualnie Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
1998 2 sztafeta Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima


Agata   Wolna    
do  1998  cz³onek Kadry Olimpijskiej

1997 3 sprint Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
1995 1 sprint Ogólnopolska Olimpiada M³. - zima
udzia³ Mistrzostwa ¦wiata
udzia³ Mistrzostwa Europy
    kontakt: tel. 75 717 22 06     e-mail: lo_szklarska@wp.pl    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Porźba             admin:mdymarski@wp.pl