KONTAKT: fax/ tel. 75 717 22 06   tel. 75 717 30 55     ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba        e-mail: lo_szklarska@wp.pl
Dzisiaj jest   , witamy  internautów na stronie szkolnej
 POWROTY
 strona startowa
 nauka
 materiały do przedmiotów

PODSTRONY

INFORMATYKA 

 EdB

Czytelnictwo -"Gorąco polecam"


 Alfabet Morse'a więcej >>

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

"MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

eliminacje szkolne i powiatowe   Materiały zawierające zakres wiedzy wymaganej w turnieju:

* Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736 ze zmianami)
* Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1204 ze zmianami)
* Książka ABC Strażak cz. 4
* Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r.)
* Rozporządzenie MSWiA z dnia 03.07.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego  (Dz.U. z 2017  poz. 1319 ze zmianami)
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 4 poz. 1422)
* Rozporządzenie MSWiA z dnia 06.08.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 , Nr 124  poz. 1030)
* Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich użytkowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1853 ze zmianami)
* Statut Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (strona internetowa www.zgzosprp.pl )
* Podstawowa wiedza o sprzęcie pożarniczym i znakach bezpieczeństwa zakresu ochrony ppoż. (kontakt  w osp i jrg)
   


kontakt: fax/tel. 75 717 22 06 , tel. 75 717 30 55   e-mail: lo_szklarska@wp.pl    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba    admin:  mdymarski@wp.pl