Dzisiaj jest   materiały ze strony www.rozwin-skrzydla.com

                              C z ł o w i e k   -   n a j l e p s z a    i n w e s t y c j a

aktualności

rodzaje zajęć

materiały

linki

o projekcie

kontakt

druki do pobrania

    "Rozwiń 

     skrzydła"

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Mistrzostwa Sportowego im.J.I.Sztaudyngera

Starostwo Powiatowe

 w Jeleniej Górze

Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki

Politechnika Wrocławska -Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze

Oda do młodości

..........

Młodości! ty nad poziomy

Wylatuj, a okiem słońca

Ludzkości całe ogromy

Przeniknij z końca do końca

..........

                    A.Mickiewicz

- projekt zajęć pozalekcyjnych

współfinansowany 

ze środków  Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oda do młodości

Nim pomyślicie o miłosnej uczcie,

Pierwej się uczcie.

                       J.Sztaudynger

         
Projekt był realizowany w latach 2009/2010 i 2010/2011 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im.J.I.Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie
       
 
 

 

administrator: mdymarski@wp.pl