powrót

 

Skorzystaj z materiałów przygotowanych przez uczniów

Eutanazja i przeszczepy -  praca w grupach na lekcji ( 29.09.2011)

Eutanazja

Grupa 1

Eutanazja jest to przyspieszenie lub niezapobieganie śmierci. Ma ona na celu skrócenie cierpień chorego człowieka. W większości krajów naszego globu jest ona uznawana za przestępstwo. Problem eutanazji tkwi w jej interpretacji.

We wszystkich krajach oprócz Holandii i Andaluzji (Hiszpania) podejście do tzw. „godnej śmierci” jest jednoznaczne – w świetle prawa jest ona przestępstwem. Eutanazja jest egzekwowana jako  świadome pozbawienie życia drugiego człowieka.

Grupa 2

Judaizm:  Żydowskie prawo odrzuca wszelkie środki , które zmierzają do skrócenia ludzkiego życia. Są za to dyskusje na pewnymi wyjątkami.

Chrześcijaństwo:  Etyka katolicka odrzuca eutanazję bezpośrednią, czyli położenie kresu życia osób upośledzonych, chorych lub umierających.

Islam : Eutanazja została potępiona przez państwa.

Buddyzm: Buddyzm nie aprobuje eutanazji ze względu na swoja naukę o karmie.

Hinduizm: Eutanazja jest postrzegana jako śmierć z wyboru i aprobowana jako ucieczka od własnego „ja” , które cierpi, daje możliwość uwolnienia od niewygodnej formy życia, przejścia do następnego.

Grupa 3

Szpital  dziecięcy w Holandii przeprowadzał eutanazję dzieci. Według Ministerstwa Sprawiedliwości do prokuratury zostały zgłoszone  4 przypadki eutanazji  dzieci w 2003 roku, 2 przypadki w 2002 roku, 7 przypadków w 2001 r. i 5 przypadków w 2000 r.

Prawie połowa belgijskich pielęgniarek asystujących przy wykonywaniu eutanazji przyznaje, że zdarzały sie przypadki, gdy pacjenci byli usmiercani bez ich zgody. Eutanazja w Belgii jest legalna, ale podlega ścisłym regulacjom - musi być przeprowadzona przez lekarza i za zgodą pacjenta.

Niedawno ujawnione fragmenty dokumentów sądowych potwierdzają fakt, że podczas ewakuacji pacjentów szpitali w Nowym Orleanie przy dewastującej powodzi, która nawiedziła region we wrześniu 2005 roku lekarze wstrzykiwali śmiertelne dawki leków ciężko chorym pacjentom celem szybkiego zakonczenia ich życia.

Przeszczepy

Grupa 4

Najczęściej przeszczepianymi narządami są nerki,  skóra, serce, płuca, wątroba, trzustka, jelita, szpik kostny, tętnica, rogówka.

Podział przeszczepów:

- autogeniczny – polega na przeniesieniu własnej tkanki lub narządu z jednego miejsca na drugie, np. przeszczep skóry

- izogeniczny – polega na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami identycznymi genetycznie, np. bliźniętami  jednojajowymi

- allogeniczny –polega na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami tego samego gatunku o podobnym ale nie jednakowym genotypie, np. człowiek – człowiek

- ksenogeniczny – polega na przeszczepieniu tkanki lub narządu między osobnikami różnego gatunku np. świnia –człowiek

Ludzie z przeszczepionymi  nowymi narządami  mogą żyć po operacji długo i aktywnie. W Polsce żyje ok. 10 tys. osób z przeszczepionymi narządami, a 2 tys. czeka na przeszczepy.

Grupa 5

Zabiegi tego typu są bardzo skomplikowane i pracochłonne. Niektórzy twierdzą, że to najtrudniejsze zabiegi chirurgiczne, ponadto występuje to ryzyko, że wszczepiony narząd się nie przyjmie.

Zdarzają się przypadki, kiedy mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, czyli przeszczep zwraca się przeciw gospodarzowi i stara się go zniszczyć.

Warunki powodzenia przeszczepu:

- zgodność tkankowa

- właściwy dobór dawcy i biorcy

-zastosowanie dobrego płynu  prezerwacyjnego  i  metody  prezerwacji dla transplantu

- odpowiednie leczenie immunologiczne

- umiejętność  rozpoznania i leczenia procesu odrzucania narządu przez organizm biorcy

- zapobieganie powikłaniom  i  ich leczenie

Grupa  6

·  Transplantologia to nauka w służbie człowieka, jednak zastrzega, że dar ciała musi być bezinteresowny i w przypadku dawstwa żywego nie szkodzić życiu dawcy ( kościół katolicki)

· Świadkowie Jehowy, którzy odrzucają możliwość transfuzji krwi, akceptują transplantacje pod warunkiem, że zostanie wykonana bez przetoczenia krwi

·  Radykalny odłam islamu, szyici , zakazuje pobierania organów od zmarłych muzułmanów, chyba, że miałoby  to uratować życie innemu wyznawcy tej religii

·     Bardziej liberalny odłam islamu, sunnici, uważają, że transplantologia służy ludziom pod warunkiem, że transplantacja jest wykonywana w sposób nieuwłaczający godności, w sytuacji gdy jest to jedyny sposób ratowania życia. Dawca musi być dobrowolny, nie może być człowiekiem skazanym na śmierć

·         Buddyści uważają akt ofiarowania narządu za wyczyn określony mianem heroizmu, nie kwestionują  go. Zwracają jednak uwagę na zagrożenie płynące z możliwości istnienia czarnego rynku narządów

·      W judaizmie istniał dialog na temat transplantologii, ale obecnie uznanym poglądem jest poparcie dla przeszczepiania narządów, jako sposobu ocalenia ludzkiego życia

·    Jedyną religią, która współcześnie sprzeciwia się przeszczepom organów to szintoizm