KONTAKT: fax/ tel. 75 717 22 06   tel. 75 717 30 55     ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba        e-mail: lo_szklarska@wp.pl
Dzisiaj jest   , witamy  internautów na stronie szkolnej
 M E N U  GŁÓWNE
 strona startowa
 wydarzenia
 o szkole
 kontakt
 Liceum
Szkoła Podstawowa
 nauka
 sport
 kultura
 LO-zetka  on-line
 materiały do przedmiotów

II N N E
L I N K I

Stowarzyszenie "PUCH OSTU" 

 Szklarska Poręba -strona oficjalna miasta

 Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

Politechnika Wrocławska w Jeleniej Górze

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

Akademia Ekonomiczna w Jeleniej Górze

Politechnika Wrocławska  we Wrocławiu

Klub MKS Karkonosze w Jeleniej Górze
   

PROJEKT  „Robię to dla siebie”

DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


IX - Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli na potrzeby prowadzenia zajęć  

W dniach 6-7-8 maja 2019 r. grupa 9 nauczycieli/lek ZSOiMS  uczestniczyła w szkoleniu podnoszącym ich kompetencje cyfrowe. Przez trzy dni uczestnicy warsztatów doskonalili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (TIK) na prowadzonych przez siebie zajęciach. 

Warsztaty w obecnie realizowanym projekcie adresowane były dla nauczycieli /lek języków obcych oraz  przedmiotów humanistycznych.

                                                                                                         Koordynator projektu

                                                                                                   Krystyna Makles  

W dniach 31.05 i 1.06.2019 roku w ramach doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli zorganizowano pięciogodzinne szkolenie pt. Rozwiązywanie problemów wychowawczych związanych z okresem dojrzewania dzieci i młodzieży dla 40 nauczycieli/lek, wychowawców/czyń i trenerów/ek pracujących w ZSO i MS. Warsztaty  prowadzone  były przez doświadczonego psychologa , psychoterapeutę i coacha pana Zbigniewa Wilczyńskiego-Kamrat.

Celem warsztatów było:

-zdobycie aktualnej wiedzy, dotyczącej kompetentnej i skutecznej pracy dydaktycznej,

-poznanie sposobów i metod radzenia sobie w trudnych i wymagających sytuacjach szkolnych.

-wzmocnienie odporności psychicznej uczniów i nauczycieli.

-wzrost zaangażowania i motywacji do budowania efektywnych relacji i silnej więzi z uczniami.

- wyzwolenie praktycznej autorefleksji, dotyczącej  dobrych wzorców i pożądanych sposobów, przyjaznego i efektywnego funkcjonowania w środowisku szkolnym uczniów i nauczycieli.

Uczestnicy zajęć bardzo wysoko ocenili warsztaty zarówno pod kątem przydatności w pracy zawodowej jak i  sposobu przekazywania wiedzy przez prowadzącego.kontakt: fax/tel. 75 717 22 06 , tel. 75 717 30 55   e-mail: lo_szklarska@wp.pl    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba    admin:  mdymarski@wp.pl