KONTAKT: fax/ tel. 75 717 22 06   tel. 75 717 30 55     ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba        e-mail: lo_szklarska@wp.pl
Dzisiaj jest   , witamy  internautów na stronie szkolnej
 M E N U  GŁÓWNE
 strona startowa
 wydarzenia
 o szkole
 kontakt
 Liceum
 Gimnazjum
 nauka
 sport
 kultura
 LO-zetka  on-line
 materiały do przedmiotów

II N N E
L I N K I

Stowarzyszenie "PUCH OSTU" 

 Szklarska Poręba -strona oficjalna miasta

 Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

Politechnika Wrocławska w Jeleniej Górze

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

Akademia Ekonomiczna w Jeleniej Górze

Politechnika Wrocławska  we Wrocławiu

Klub MKS Karkonosze w Jeleniej Górze
 
   

PROJEKT  „WARTO IŚĆ DALEJ”

DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Półmetek projektu

W naszym Zespole Szkół w dalszym ciągu aktywnie realizujemy zajęcia zaplanowane w projekcie „Warto iść dalej” dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego. Jesteśmy już na półmetku naszego projektu. Zakończyliśmy realizację zakupów, nasza szkoła doposażona została w ramach projektu w wysokiej klasy sprzęt multimedialny: zakupiliśmy 18 laptopów, trzy tablice multimedialne, rzutniki, wizualizer. Doposażone w pomoce dydaktyczne zostały pracownie: biologiczna (między innymi wysokiej klasy kamera mikroskopowa, gabloty ekspozycyjne), geograficzna (zestaw pomocy związanych z geologią, kompasy, GPS, kamera cyfrowa) i chemiczna (zestawy odczynników, instrumenty do badania gleby i wody). Zakupiony sprzęt po zakończeniu projektu wykorzystywany będzie w codziennej pracy dydaktycznej.

Realizacja zajęć

W jesiennych wyjazdach terenowych w ramach Interdyscyplinarnego, międzyszkolnego projektu edukacyjnego: Rzeka Kamienna- środowisko przyrodnicze na wybranym odcinku wzięło udział 20 uczestników, a łącznie odbyło się 29 godzin zajęć. Zebrany materiał został już częściowo przebadany i opracowany przez uczestników zajęć. Aktywnie pracują również uczestnicy Warsztatów matematycznych dla uczniów/uczennic Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego oraz na Warsztatów z fizyki z elementami matematyki dla uczniów/uczennic LOMS. Odbyło się już 30 godzin zajęć. Część zajęć miała charakter e-learningowy z wykorzystaniem zakupionego sprzętu i platformy edukacyjnej Fronter.  Gimnazjaliści rozwijają swoje kompetencje matematyczne na Warsztatach matematycznych dla uczniów/uczennic Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Odbyło się już 20 godzin zajęć. Uczniowie wykorzystują w pracy na zajęciach zakupiony sprzęt i oprogramowanie (podręczniki multimedialne). Kontynuowane są również Warsztaty rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne. 70 uczniów naszego GMS i LOMS rozwija w ich trakcie swoje umiejętności społeczne i interpersonalne. Odbyło się już 30 godzin zajęć.Szkolenia dla nauczycieli, wychowawców i trenerów

   W ramach projektu przeszkolonych zostało 20 trenerów i wychowawców internatów. 5 godzin warsztatów poświęconych zostało na rozwijanie kompetencji społeczno- emocjonalnych niezbędnych w pracy trenerskiej i wychowawczej. W szkoleniach biorą również udział nauczyciele przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Odbyły się już warsztaty poświęcone wykorzystaniu w pracy dydaktycznej tablicy multimedialnej. Przed nauczycielami jeszcze szkolenia z pracy na platformie edukacyjnej.


Stypendia naukowe

      W ramach projektu przyznano 5 stypendiów naukowych, 3 dla uczniów gimnazjum i 2 dla uczniów liceum. Stypendyści są w trakcie realizacji swoich programów. Trzy projekty dotyczą pogłębiania umiejętności językowych, jeden dotyczy informatyki i jeden chemii. Z niecierpliwością czekamy na efekty pracy naszych stypendystów.

 Najbliższe wydarzenia

   W najbliższym czasie w ramach projektu realizowane będą kolejne zajęcia matematyczne i fizyczne. Już na początku kwietnia uczestnicy tych zajęć (i dodatkowo uczestnicy projektu interdyscyplinarnego) wyjadą na trzydniowe warsztaty naukowe do Warszawy. W kwietniu odbędą się również kolejne warsztaty terenowe poświęcone badaniu środowiska przyrodniczego rzeki Kamiennej.  Kontynuowane będą również warsztaty psychologiczne.kontakt: fax/tel. 75 717 22 06 , tel. 75 717 30 55   e-mail: lo_szklarska@wp.pl    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba    admin:  mdymarski@wp.pl