KONTAKT: fax/ tel. 75 717 22 06   tel. 75 717 30 55     ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba        e-mail: lo_szklarska@wp.pl
Dzisiaj jest   , witamy  internautów na stronie szkolnej
 M E N U  GŁÓWNE
 strona startowa
 wydarzenia
 o szkole
 kontakt
 Liceum
 Gimnazjum
 nauka
 sport
 kultura
 LO-zetka  on-line
 materiały do przedmiotów

II N N E
L I N K I

Stowarzyszenie "PUCH OSTU" 

 Szklarska Poręba -strona oficjalna miasta

 Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

Politechnika Wrocławska w Jeleniej Górze

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

Akademia Ekonomiczna w Jeleniej Górze

Politechnika Wrocławska  we Wrocławiu

Klub MKS Karkonosze w Jeleniej Górze
 
   

PROJEKT  „WARTO IŚĆ DALEJ”

DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


 Zakończenie niektórych zajęć


Zakończyły się prowadzone w ramach projektu „Warto iść dalej” dofinansowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego warsztaty doskonalące dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych. Trzy spotkania poświęcone były pogłębianiu umiejętności wprowadzania nowatorskich rozwiązań organizacyjnych w prowadzeniu zajęć: elementy e-learningu, wykorzystanie narzędzi i programów TIK. Na zajęciach nauczyciele zajmowali się między innymi tworzeniem interaktywnych gier dydaktycznych oraz quizów z elementami rywalizacji z wykorzystaniem serwisów internetowych. 


Zakończyły się prowadzone w ramach projektu „Warto iść dalej” dofinansowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego warsztaty matematyczne dla uczniów/uczennic Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. Zajęcia adresowane były głównie do uczniów klas III LOMS przygotowujących się do matury z matematyki w zakresie podstawowym. Zajęcia odbywały się w dwóch pięcioosobowych grupach. Łącznie w okresie od października 2016 do kwietnia 2017 odbyło się 29 godzin zajęć dla każdego uczestnika w tym część zajęć w formie e-learningu.

 Zakończyły się prowadzone w ramach projektu „Warto iść dalej” dofinansowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego warsztaty rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne. 74 uczniów klas sportowych uczestniczyło w okresie od listopada 2016 do kwietnia 2017 w zajęciach rozwijających umiejętności społeczne i interpersonalne. Prowadzone były treningi relaksacyjne i oddechowe, treningi koncentracji, wzmacniania własnej wartości, wyznaczania celów, wizualizacje. Łącznie każda grupa uczestniczyła w 12 godzinach zajęć. 

kontakt: fax/tel. 75 717 22 06 , tel. 75 717 30 55   e-mail: lo_szklarska@wp.pl    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba    admin:  mdymarski@wp.pl