KONTAKT: fax/ tel. 75 717 22 06   tel. 75 717 30 55     ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba        e-mail: lo_szklarska@wp.pl
Dzisiaj jest   , witamy  internautów na stronie szkolnej
 M E N U  GŁÓWNE
 strona startowa
 wydarzenia
 o szkole
 kontakt
 Liceum
 Gimnazjum
 nauka
 sport
 kultura
 LO-zetka  on-line
 materiały do przedmiotów

II N N E
L I N K I

Stowarzyszenie "PUCH OSTU" 

 Szklarska Poręba -strona oficjalna miasta

 Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

Politechnika Wrocławska w Jeleniej Górze

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

Akademia Ekonomiczna w Jeleniej Górze

Politechnika Wrocławska  we Wrocławiu

Klub MKS Karkonosze w Jeleniej Górze
 
   

PROJEKT  „WARTO IŚĆ DALEJ”

DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


 Podsumowanie projektu   We wrześniu bieżącego roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego zakończyły się ostatnie działania związane z realizacją projektu „Warto iść dalej”. Opracowany został szczegółowy raport ewaluacyjny dostępny obecnie na stronie Szkoły. Można zatem pokusić się o krótkie podsumowanie całorocznej pracy uczniów i nauczycieli naszej Szkoły.

     Projekt „Warto iść dalej” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany był do uczniów i nauczycieli Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego i Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie. Całkowita wartość projektu wynosiła 210 663,38 zł z czego w ramach dofinansowania unijnego otrzymaliśmy 199 613,38 zł. Środki te przeznaczone zostały na organizację zajęć dla młodzieży oraz zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły. Zajęcia skierowane do młodzieży miały na celu zmniejszenie zagrożenia niepowodzeniami szkolnymi wśród uczniów/uczennic GMS i LOMS. Były to zajęcia matematyczne dla uczniów/uczennic GIM i LOMS, zajęcia matematyczno- fizyczne dla uczniów/uczennic LOMS. Uczniowie/uczennice zainteresowani przedmiotami przyrodniczymi mogli uczestniczyć w Interdyscyplinarnym, międzyszkolnym projekcie edukacyjnym: Rzeka Kamienna- środowisko przyrodnicze na wybranym odcinku. Większość uczniów/uczennic- sportowców naszej Szkoły otrzymała propozycję uczestniczenia w warsztatach rozwijających kompetencje społeczno- emocjonalne prowadzonych przez psychologa sportowego. Część zajęć prowadzona była w nowoczesnej formie e-learningu (przy dużej absencji uczniów związanej z profesjonalnym uprawianiem sportu taka forma edukacji może odegrać istotną rolę w kształceniu naszej młodzieży). W ramach programu stypendialnego dla uczniów zdolnych 5 naszych uczniów/uczennic otrzymywało stypendium o łącznej wartości 44 tyś. zł. Uczestnicy warsztatów matematycznych, fizycznych i przyrodniczych mieli możliwość wyjazdu studyjnego do Warszawy do wyjazd do Centrum Nauki Kopernik. Celem wyjazdu było umożliwienie dostępu młodzieży do nowoczesnej instytucji popularyzującej wiedzę ścisłą. W początkowej fazie projektu propozycję zajęć skierowaliśmy do 70 uczniów/uczennic ZSO i MS, ostatecznie w różnych formach zajęć uczestniczyło 81 a projekt ukończyło 79 uczniów/uczennic naszej Szkoły. W ramach projektu odbyły się również warsztaty i szkolenia dla 29 nauczycieli, wychowawców internatów i trenerów zatrudnionych w naszej placówce.

    Część otrzymanych środków przeznaczyliśmy na doposażenie Szkoły w niezbędny sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 68 778 zł. Zakupiliśmy między innymi 18 notebooków, 3 tablice multimedialne, 4 projektory multimedialne, wizualizer, kamerę mikroskopową, kamerę cyfrową, GPS, pulsometry, zespoły pomocy dydaktycznych do geografii, biologii i chemii. Zakupione wyposażenie będzie służył w bieżącej pracy dydaktycznej w naszej Szkole.

   Najważniejszym jednak pozytywnym skutkiem realizacji kolejnego współfinansowanego ze środków unijnych projektu jest zadowolenie i wzrost poziomu wiedzy i umiejętności naszych uczniów. Uczestnictwo w zajęciach procentować będzie również w kolejnych etapach ich edukacji. W dniu dzisiejszym możemy już stwierdzić, że wszyscy uczestnicy warsztatów matematycznych dla LOMS (przeznaczonych dla klasy III) zdali egzamin maturalny z matematyki. Mamy nadzieję, że kolejne egzaminy zewnętrzne i sukcesy naszych uczniów/uczennic potwierdzą celowość naszych działań. 
kontakt: fax/tel. 75 717 22 06 , tel. 75 717 30 55   e-mail: lo_szklarska@wp.pl    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba    admin:  mdymarski@wp.pl